Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 Wolv***** 200 Tokens
2 jojo***** 150 Tokens
3 wond********* 100 Tokens
4 hard***** 50 Tokens
5 feda***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • fredag
  (24.02.2017)
 • 1  Icec*****
 • 2  rusb******
 • 3  reni*****
 • 4  JJCC*****
 • 5  Jsyl*****
 • torsdag
  (23.02.2017)
 • 1  Adam*******
 • 2  Icec*****
 • 3  Blac*******
 • 4  Tric*****
 • 5  Open*****
 • onsdag
  (22.02.2017)
 • 1  Tric*****
 • 2  Moho*********
 • 3  Gunn********
 • 4  sxyh*********
 • 5  jojo*****
 • tisdag
  (21.02.2017)
 • 1  Tric*****
 • 2  jjj6********
 • 3  piet*****
 • 4  aiac*****
 • 5  sxyh*********
 • måndag
  (20.02.2017)
 • 1  jojo*****
 • 2  Tric*****
 • 3  Solo*****
 • 4  piet*****
 • 5  milf*******
 • söndag
  (19.02.2017)
 • 1  Wolv*****
 • 2  Raev*****
 • 3  Tric*****
 • 4  tisi*******
 • 5  tuma*****
 • lördag
  (18.02.2017)
 • 1  -Rob********
 • 2  aiml*****
 • 3  cris********
 • 4  stif*****
 • 5  Want******
 • fredag
  (17.02.2017)
 • 1  Copa*******
 • 2  Blur*****
 • 3  -Rob********
 • 4  Fera*******
 • 5  wond*********
 • torsdag
  (16.02.2017)
 • 1  -Rob********
 • 2  Blur*****
 • 3  Copa*******
 • 4  milf*******
 • 5  Fera*******
 • onsdag
  (15.02.2017)
 • 1  Copa*******
 • 2  -Rob********
 • 3  Pana*****
 • 4  maxi*******
 • 5  Hits*****
 • tisdag
  (14.02.2017)
 • 1  -Rob********
 • 2  Copa*******
 • 3  Adam******
 • 4  JJCC*****
 • 5  Wolv*****
 • måndag
  (13.02.2017)
 • 1  -Rob********
 • 2  JYGY*****
 • 3  fuck******
 • 4  -kir*****
 • 5  Wolv*****
 • söndag
  (12.02.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  sexy*******
 • 3  jere******
 • 4  -Rob********
 • 5  Tric*****
 • lördag
  (11.02.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna********
 • 3  Copa*******
 • 4  Ibiz*****
 • 5  jere******
 • fredag
  (10.02.2017)
 • 1  Arse*******
 • 2  Fera*******
 • 3  JYGY*****
 • 4  Chop*****
 • 5  Copa*******
 • torsdag
  (09.02.2017)
 • 1  Wolv*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Hits*****
 • 4  aiac*****
 • 5  troy*****
 • onsdag
  (08.02.2017)
 • 1  stra*****
 • 2  Arse*******
 • 3  -Bit*********
 • 4  brnt******
 • 5  nico*********
 • tisdag
  (07.02.2017)
 • 1  Ibiz*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Bass*****
 • 4  nico*********
 • 5  alwa*********
 • måndag
  (06.02.2017)
 • 1  True*****
 • 2  Fera*******
 • 3  euge*****
 • 4  Gunn********
 • 5  jipp*****
 • söndag
  (05.02.2017)
 • 1  Wolv*****
 • 2  Adam*******
 • 3  Pand*****
 • 4  vale******
 • 5  Alph*****
 • lördag
  (04.02.2017)
 • 1  stif*****
 • 2  Akia*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Lick*****
 • 5  2005********
 • fredag
  (03.02.2017)
 • 1  mila*****
 • 2  Fera*******
 • 3  TheP*******
 • 4  lond*******
 • 5  Bass*****
 • torsdag
  (02.02.2017)
 • 1  capt*******
 • 2  Fera*******
 • 3  seco******
 • 4  sash*****
 • 5  nats********
 • onsdag
  (01.02.2017)
 • 1  mila*****
 • 2  poke*****
 • 3  Fera*******
 • 4  capt*******
 • 5  Sly2*****
 • tisdag
  (31.01.2017)
 • 1  bong*****
 • 2  capt*******
 • 3  Fera*******
 • 4  Jaso*****
 • 5  Nob4*****
 • måndag
  (30.01.2017)
 • 1  capt*******
 • 2  Kova******
 • 3  Osir*****
 • 4  jojo*****
 • 5  Fera*******
 • söndag
  (29.01.2017)
 • 1  capt*******
 • 2  sex-********
 • 3  Matt********
 • 4  Fera*******
 • 5  stif*****
 • lördag
  (28.01.2017)
 • 1  JYGY*****
 • 2  bw69*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Jaso*****
 • 5  ssse*****
 • fredag
  (27.01.2017)
 • 1  Kova******
 • 2  JYGY*****
 • 3  capt*******
 • 4  True*****
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (26.01.2017)
 • 1  flor*********
 • 2  seco******
 • 3  jojo*****
 • 4  gpat*****
 • 5  Jaso*****

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer bonga-cams.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes bonga-cams.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av bonga-cams.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

bonga-cams.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

bonga-cams.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.