Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 Bowi******* 200 Tokens
2 xtho***** 150 Tokens
3 Fera******* 100 Tokens
4 mike***** 50 Tokens
5 m-ja***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • torsdag
  (22.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  TheP*******
 • 3  seco******
 • 4  bier*******
 • 5  m-ja*****
 • onsdag
  (21.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Fera*******
 • 3  rint*****
 • 4  Wrx9*****
 • 5  bier*******
 • tisdag
  (20.06.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  xtho*****
 • 3  ftop*****
 • 4  Bowi*******
 • 5  feel*******
 • måndag
  (19.06.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  Bowi*******
 • 3  JYGY*****
 • 4  ftop*****
 • 5  Kova******
 • söndag
  (18.06.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Ghou*****
 • 3  arse******
 • 4  Kova******
 • 5  bier*******
 • lördag
  (17.06.2017)
 • 1  pork*******
 • 2  Kova******
 • 3  krat*****
 • 4  rint*****
 • 5  xtho*****
 • fredag
  (16.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Ibra*********
 • 3  Wesh*********
 • 4  Hell*****
 • 5  Vita*****
 • torsdag
  (15.06.2017)
 • 1  Kova******
 • 2  bier*******
 • 3  kogn*****
 • 4  Ghou*****
 • 5  -Fir*****
 • onsdag
  (14.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  bier*******
 • 3  Fera*******
 • 4  Euth******
 • 5  serg********
 • tisdag
  (13.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  tfis*****
 • 3  Kova******
 • 4  bier*******
 • 5  TheP*******
 • måndag
  (12.06.2017)
 • 1  gran*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  Beas******
 • 4  efre*****
 • 5  Ghou*****
 • söndag
  (11.06.2017)
 • 1  grom*****
 • 2  1133*****
 • 3  BigC*****
 • 4  luvi*****
 • 5  wolf*****
 • lördag
  (10.06.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  BigC*****
 • 3  BigC*****
 • 4  ftop*****
 • 5  bier*******
 • fredag
  (09.06.2017)
 • 1  Ibra*********
 • 2  BigC*****
 • 3  seco******
 • 4  grom*****
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (08.06.2017)
 • 1  Kova******
 • 2  Ibra*********
 • 3  Bowi*******
 • 4  BigC*****
 • 5  grom*****
 • onsdag
  (07.06.2017)
 • 1  krat*****
 • 2  obse********
 • 3  BigC*****
 • 4  Stef******
 • 5  us27*****
 • tisdag
  (06.06.2017)
 • 1  Stef******
 • 2  bier*******
 • 3  rior*****
 • 4  Zain*****
 • 5  TheP*******
 • måndag
  (05.06.2017)
 • 1  krat*****
 • 2  efre*****
 • 3  smok*****
 • 4  flor*********
 • 5  Namp*****
 • söndag
  (04.06.2017)
 • 1  wolf*****
 • 2  ardr******
 • 3  Domi*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Dien*****
 • lördag
  (03.06.2017)
 • 1  arse******
 • 2  Borl*****
 • 3  TheP*******
 • 4  Bowi*******
 • 5  ardr******
 • fredag
  (02.06.2017)
 • 1  Lask******
 • 2  luck*****
 • 3  arse******
 • 4  ardr******
 • 5  bobb*****
 • torsdag
  (01.06.2017)
 • 1  Puri*****
 • 2  Zilo*****
 • 3  ardr******
 • 4  Look******
 • 5  xaxa*****
 • onsdag
  (31.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  TheP*******
 • 3  ardr******
 • 4  Texa*******
 • 5  luck*****
 • tisdag
  (30.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Liam*******
 • 3  bier*******
 • 4  ardr******
 • 5  Jmm1*****
 • måndag
  (29.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  ardr******
 • 3  vagi*******
 • 4  TheP*******
 • 5  Tric*****
 • söndag
  (28.05.2017)
 • 1  adas*****
 • 2  benz********
 • 3  Jmm1*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Spid********
 • lördag
  (27.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Fera*******
 • 3  Bowi*******
 • 4  This********
 • 5  sem9*****
 • fredag
  (26.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Jmm1*****
 • 3  bier*******
 • 4  Fera*******
 • 5  ZZTT*****
 • torsdag
  (25.05.2017)
 • 1  Ibiz*****
 • 2  Fera*******
 • 3  lej1*****
 • 4  adas*****
 • 5  Xobi*****
 • onsdag
  (24.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  SERG*****
 • 3  geed*****
 • 4  -Fir*****
 • 5  TheP*******

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer bonga-cams.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes bonga-cams.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av bonga-cams.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

bonga-cams.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

bonga-cams.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.