Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 om95***** 200 Tokens
2 Liam******* 150 Tokens
3 jack******* 100 Tokens
4 Lepp***** 50 Tokens
5 tomm***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • onsdag
  (26.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Bigd*****
 • 3  jack*******
 • 4  mrni*******
 • 5  Blac*******
 • tisdag
  (25.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Drew********
 • 3  ssse*****
 • 4  vett********
 • 5  Ghou*****
 • måndag
  (24.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  jack*******
 • 3  lold*****
 • 4  real******
 • 5  Neo-*********
 • söndag
  (23.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Blac*******
 • 3  Drew********
 • 4  Nake*******
 • 5  Jame*****
 • lördag
  (22.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Anko*****
 • 3  Drew********
 • 4  cuck******
 • 5  TheP*******
 • fredag
  (21.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  cuck******
 • 3  Blac*******
 • 4  Drew********
 • 5  om95*****
 • torsdag
  (20.04.2017)
 • 1  Blac*******
 • 2  om95*****
 • 3  TheP*******
 • 4  zz7z*****
 • 5  G0dz*****
 • onsdag
  (19.04.2017)
 • 1  Blac*******
 • 2  sexi*****
 • 3  Drew********
 • 4  Blur*****
 • 5  voye********
 • tisdag
  (18.04.2017)
 • 1  ULYS*****
 • 2  petr*****
 • 3  seco******
 • 4  rior*****
 • 5  Drew********
 • måndag
  (17.04.2017)
 • 1  Jame*****
 • 2  Blac*******
 • 3  om95*****
 • 4  gonw*****
 • 5  TheP*******
 • söndag
  (16.04.2017)
 • 1  Nake*******
 • 2  UKHo*****
 • 3  seco******
 • 4  JoeR******
 • 5  suga********
 • lördag
  (15.04.2017)
 • 1  Jaso*****
 • 2  Blac*******
 • 3  TheP*******
 • 4  Fera*******
 • 5  jojo*****
 • fredag
  (14.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  ssse*****
 • 3  Blur*****
 • 4  suga********
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (13.04.2017)
 • 1  Ghou*****
 • 2  djek*****
 • 3  2005********
 • 4  Adam******
 • 5  Blur*****
 • onsdag
  (12.04.2017)
 • 1  MyTh*****
 • 2  Ghou*****
 • 3  Blac*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Jaso*****
 • tisdag
  (11.04.2017)
 • 1  Gunn********
 • 2  Icec*****
 • 3  Fera*******
 • 4  jonn********
 • 5  hino*****
 • måndag
  (10.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  jojo*****
 • 3  Stef******
 • 4  Mike*******
 • 5  roph*******
 • söndag
  (09.04.2017)
 • 1  flor*********
 • 2  bara******
 • 3  funb*****
 • 4  tisi*******
 • 5  G0dz*****
 • lördag
  (08.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  bara******
 • 3  -boy*****
 • 4  lond*******
 • 5  arse******
 • fredag
  (07.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  bara******
 • 3  way2*****
 • 4  petr*****
 • 5  cuck******
 • torsdag
  (06.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Hipp********
 • 3  ians********
 • 4  MAXI*****
 • 5  Fera*******
 • onsdag
  (05.04.2017)
 • 1  Icec*****
 • 2  seco******
 • 3  Stef******
 • 4  Pand*****
 • 5  petr*****
 • tisdag
  (04.04.2017)
 • 1  Icec*****
 • 2  seco******
 • 3  TheP*******
 • 4  way2*****
 • 5  jojo*****
 • måndag
  (03.04.2017)
 • 1  seco******
 • 2  Ibra******
 • 3  Solo*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  voye********
 • söndag
  (02.04.2017)
 • 1  welc******
 • 2  Iamp*****
 • 3  petr*****
 • 4  TheP*******
 • 5  seco******
 • lördag
  (01.04.2017)
 • 1  flor*********
 • 2  Iamp*****
 • 3  voye********
 • 4  Ibra******
 • 5  timp*****
 • fredag
  (31.03.2017)
 • 1  Ibra******
 • 2  TheP*******
 • 3  Iamp*****
 • 4  way2*****
 • 5  voye********
 • torsdag
  (30.03.2017)
 • 1  seco******
 • 2  supe*********
 • 3  700b*********
 • 4  calw*****
 • 5  way2*****
 • onsdag
  (29.03.2017)
 • 1  cuck******
 • 2  Blac*******
 • 3  Ibra******
 • 4  supe*********
 • 5  gcon**********
 • tisdag
  (28.03.2017)
 • 1  Blac*******
 • 2  calw*****
 • 3  Vale******
 • 4  furn******
 • 5  suzi*****

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer bonga-cams.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes bonga-cams.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av bonga-cams.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

bonga-cams.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

bonga-cams.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.